Jakie uprawnienia trzeba posiadać na żurawie samojezdne?

Żurawie samojezdne są sprzętem bardzo powszechnie wykorzystywanym do prac budowlanych czy montażowych. Firmy czy osoby prywatne decydujące się na wynajem żurawia samojezdnego od profesjonalnego przedsiębiorstwa, najczęściej wybierają opcję wynajmu maszyny wraz z wykwalifikowanym operatorem. Niekiedy wiąże się to dodatkowym jednorazowym kosztem, jednak dzięki temu wszystkie osoby na danym placu budowy mają zapewnione bezpieczeństwo.

żuraw samojezdny

Jakie uprawnienia powinien mieć każdy operator żurawia samojeżdżącego i dlaczego to takie ważne?

Żuraw samojezdny jest ciężką maszyną, wykorzystywaną do przenoszenia ogromnych ładunków. W sytuacji, kiedy obsługuje go osoba do tego nieuprawniona, w każdej chwili może dojść do wypadku. Jest to ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, wiąże się z tym także dużo konsekwencji prawnych. Z tego tytułu obsługą żurawi samojezdnych powinny zajmować się wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Aby nie ryzykować, warto zdecydować się na wynajem dźwigu wraz z doświadczonym operatorem.

Aby móc zostać operatorem żurawia samojezdnego, należy odbyć kurs, zdać egzamin oraz uzyskać odpowiednie zaświadczenie od Urzędu Dozoru Technicznego, dzięki któremu można zakwalifikować się do obsługi danego sprzętu. Jak już wspomniano, pierwszym krokiem jest odbycie odpowiedniego szkolenia. Można porównać go do kursu na prawo jazdy, ponieważ również składa się z części praktycznej oraz teoretycznej.

Do szkolenia mogą podejść wyłącznie kandydaci, którzy mają ukończony osiemnasty rok życia. Wymagane jest również wykształcenie na poziomie minimum podstawowym. W trakcie trwania kursu kandydaci zapoznają się z obsługą żurawia samojezdnego, a także wszelkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi pracy operatora. Po ukończeniu kursu konieczne jest zdanie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego.

Stworzeniem oraz sprawdzaniem egzaminu zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat może zgłosić się po odbiór zaświadczenia, które jest potwierdzeniem jego kwalifikacji. Po zdanym egzaminie uprawnienia są ważne przez 5 lat, po tym czasie należy je przedłużyć. Rozpoczęcie pracy na stanowisku operatora zaraz po zakończeniu kursu pozwoli na zdobycie doświadczenia i dużej ilości wiedzy praktycznej, dzięki której operator wie, jak zachować się w niecodziennych sytuacjach.